-

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de website kan u worden doorverwezen met (hyper)links naar andere websites van leveranciers, partners of andere organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Schmid bvba beschikt dan over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak.
Schmid bvba aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als u op uw eigen website hyperlinks wilt aanbrengen naar (onderdelen van) de website http://www.schmid.be/ , vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van de portaalsite. Klik voor verdere informatie op "contact" in de navigatiebalk. Hij zal u zo snel mogelijk informeren over de toelaatbaarheid hiervan.

- terug naar inhoud -

> disclaimer - Hyperlinks en verwijzingen
copyright 2007 - disclaimer - Schmid bvba - webdesign CreaMind