-

Disclaimer

Het gebruik van de website http://www.schmid.be/ is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. U wordt geacht hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

Gebruik van de website

Hyperlinks en verwijzingen

Producteigenschappen

Intellectuele eigendomsrechten

Geschillen

> disclaimer
copyright 2007 - disclaimer - Schmid bvba - webdesign CreaMind